Säkra skyddsrum för den svenska befolkningen

På skyddsrumsprojekt kan vi erbjuda er den expertis och hjälp som behövs när ni ni behöver avveckla ett skyddsrum. Oavsett vart i processen ni befinner er så är ni välkomna att kontakta oss för vidare hjälp.

MSB Ansvar för
Sveriges skyddsrum

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap -har ansvaret för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.

Det finns drygt 65 000 skyddsrum med totalt 7,0 miljoner platser i Sverige till ett sammanlagt värde av c:a 21 miljarder SEK. Från och med den 1 januari 2009 är det MSB som på uppdrag av regeringen har ansvaret för att skyddsrummens funktion vidmakthålles.

Certifierad
skyddsrums-sakkunnig
med kvalificerad behörighet

Skyddsrumsprojekt i Luleå AB – Michael Öhgren är skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet och certifieringsnummer SRG 139.

Skydd för befolkningen​

Ett skyddsrum är ett utrymme med kraftig stomme av betong, utformat och utrustat så att det enkelt kan ställas i ordning för skyddsrumsdrift inom två dygn. Den kraftiga stommen skyddar mot splitter, stötvåg, ras och strålning, och ska kunna stängas till helt så att stridsgaser eller rök inte kan tränga in. Iordningställandet ska göras av de som ska vistas i skyddsrummet med hjälp av instruktioner i skyddsrummet. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att skyddsrummet vårdas och underhålls så att det kan tas i bruk inom två dygn. Äldre skyddsrum finns vanligen i källare under mark och används som cykelrum eller lägenhetsförråd. Modernare skyddsrum är ofta byggda i markplan för att i fredstid fungera som kontor, tvättstugor, daghem, villagarage mm.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Spelmansvägen 8, 975 93 Luleå

Telefon

+46 70- 549 65 94

E-post

michael.ohgren@skyddsrum.nu