Skyddsrumprojekt i Luleå

SKYDD FÖR BEFOLKNINGEN

Skydd för befolkningen​

Sveriges skyddsrum har byggts för att skydda befolkningen vid krig. Skyddsrummen är även ett gott skydd vid en kärnkraftsolycka, gasutsläpp, giftig rök, aska eller klimatkatastrofer.

Ett skyddsrum är ett utrymme med kraftig stomme av betong, utformat och utrustat så att det enkelt kan ställas i ordning för skyddsrumsdrift inom två dygn. Den kraftiga stommen skyddar mot splitter, stötvåg, ras och strålning, och ska kunna stängas till helt så att stridsgaser eller rök inte kan tränga in.
Iordningställandet ska göras av de som ska vistas i skyddsrummet med hjälp av instruktioner i skyddsrummet. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att skyddsrummet vårdas och underhålls så att det kan tas i bruk inom två dygn.
Äldre skyddsrum finns vanligen i källare under mark och används som cykelrum eller lägenhetsförråd. Modernare skyddsrum är ofta byggda i markplan för att i fredstid fungera som kontor, tvättstugor, daghem, villagarage mm.

Certifierad skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet

Firma Skyddsrumsprojekt i Luleå AB – Michael Öhgren är skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet och certifieringsnummer SRG 139.

  • Konsultarbete som skyddsrumssakkunnig på uppdrag av fastighetsägare, byggentreprenörer eller arkitektfirmor.
  • Skyddsrumskontroll på uppdrag av MSB.
  • Civilingenjör V med examen från LTU 1984.
  • Arbetet som byggnadskonstruktör under åren 1985-2000 har omfattat bostads- och industriprojekt, men även konstruktion av väg- och järnvägsbroar.
  • Räddningsverkets utbildning för sakkunnigbehörighet 1995, vilket resulterade i certifikat med godkännandenummer SRG 139, och har projekterat och haft sakkunniguppdrag för ett stort antal skyddsrum.
  • Certifierad i juli 2011 av SP Sitac med riksbehörighet som Kontrollansvarig på kvalificerad nivå (K) enligt nya plan- och bygglagen PBL.
  • Förvaltare på Fastighetsaktiebolaget Norrportens fastigheter i Luleå under åren 2001-2014.
  • Uppdragsledare Konstruktion på NCC Construction Sverige AB, Teknik och Hållbar utveckling, 2014-08-01 — 2015-01-09 med placering på NCC i Luleå
  • Gruppchef Huskonstruktion på WSP Byggprojektering från 2016-01-01 — 2018-03-31 på kontoret i Luleå
  • Senior Project Manager – Konstruktör på WSP Byggprojektering från 2018-04-01 på timbasis vid kontoret i Luleå

MSB - myndighet med ansvar för Sveriges skyddsrum

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap -har ansvaret för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.

Det finns drygt 65 000 skyddsrum med totalt 7,0 miljoner platser i Sverige till ett sammanlagt värde av c:a 21 miljarder SEK. Från och med den 1 januari 2009 är det MSB som på uppdrag av regeringen har ansvaret för att skyddsrummens funktion vidmakthålles.