Certifierad skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet

Hos oss på Skyddsrumsprojekt i Luleå AB får du tillgång till expertis av högsta kvalitet. Michael Öhgren, vår skyddsrumssakkunnige, är certifierad och innehar en kvalificerad behörighet med certifieringsnummer SRG 139. I företaget finns även Malin Höglund som är skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet och certifieringsnummer SRG 1532. Vår gedigna bakgrund och erfarenhet gör oss till din ultimata partner för alla typer av skyddsrumsskonsultationer och projekt.

Vad gör en skyddsrumssakkunnig?

En skyddsrumssakkunnig är någon som är expert inom skyddsrum och katastrofberedskap. Deras huvudsakliga ansvar är att säkerställa att skyddsrummen är korrekt utformade, underhållna och följer alla gällande regler och standarder. Detta inkluderar att genomföra inspektioner, bedöma risker, ge rådgivning och rekommendationer för förbättringar samt utföra kontroller för att säkerställa efterlevnad av myndighetskrav. En skyddsrumssakkunnig kan också vara involverad i att integrera skyddsåtgärder i byggprojekt, samarbeta med fastighetsägare, byggentreprenörer och arkitekter för att säkerställa att skyddsrummen är en integrerad del av infrastrukturen för samhällets säkerhet. 

Expertis för fastighetsägare, byggentreprenörer och arkitektfirmor

Oavsett om du är fastighetsägare som behöver säkerställa att dina skyddsrum är korrekt utformade och underhållna, en byggentreprenör som behöver integrera skyddsrum i dina projekt, eller en arkitektfirma som behöver expertis för att utforma skyddsrum i nya byggnader, kan vi hjälpa dig. Vår erfarenhet sträcker sig över olika sektorer och vi är väl rustade att möta dina behov.

Skyddsrumskontroll på uppdrag av MSB

Vi erbjuder även skyddsrumskontroller på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Med vår certifierade expertis kan vi säkerställa att dina skyddsrum uppfyller alla krav och standarder som ställs av myndigheterna.

Kvalificerad bakgrund och erfarenhet

Michael Öhgren har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet från 1984. Med en specialisering inom byggnadskonstruktion och har arbetat med en mängd olika projekt, inklusive bostads- och industriprojekt samt konstruktion av väg- och järnvägsbroar.

Malin Höglund är byggnadsingenjör med examen från Linköpings Universitet, och arbetar även som produktionsledare på Miljöbyggarna Entreprenad AB i Linköping.

Med vår gedigna erfarenhet inom området är vi en pålitliga partner för alla dina behov gällande skyddsrum.

Certifierad med riksbehörighet som kontrollansvarig

Som en del av vårt åtagande att leverera högkvalitativ service är Michael certifierad med riksbehörighet som kontrollansvarig på kvalificerad nivå enligt den nya plan- och bygglagen (PBL). Så du kan lita på att våra tjänster uppfyller de senaste kraven och riktlinjerna inom branschen.

Erfaren ledare och projektmanager

Utöver sin expertis som skyddsrumssakkunnig har Michael också erfarenhet som uppdragsledare för konstruktion på NCC Construction Sverie AB, Teknik och Hållbar utveckling.. Han har tidigare arbetat som gruppchef för huskonstruktion och som senior projektledare för WSP Byggprojektering.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post