Skyddsrumprojekt i Luleå

Har din fastighet ett skyddsrum som behöver besiktigas?

På skyddsrumsprojekt kan vi erbjuda er den expertis och hjälp som behövs när ett skyddsrum ska besiktigas. Kontakta oss om ni behöver rådgivning eller hjälp vidare med besiktningen. 

Att genomföra
en besiktning av skyddsrummet

Ett skyddsrum ska kontrolleras genom återkommande besiktning c:a var tionde år. Från och med den 1 januari 2009 är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som ansvarar för att kontrollen utförs. MSB har avtal med certifierade kontrollanter och sakkunniga som utför denna kontroll. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att funktionen som skyddsrum är säkerställd.

Planerat underhåll

Skyddsrum ska liksom övriga utrymmen i fastigheten användas för andra ändamål i fredstid. Dock ska installationer och inredning för skyddsrumsfunktionenvårdas och underhållas av fastighetsägaren genom ett planerat underhåll

Rekommenderade
Åtgärder för kontroll av skyddsrummet

komponenter skall i förekommande
fall vara åtkomliga

Besiktningsprotokoll
& föreläggande från MSB

Om skyddsrummet har brister redovisas dessa med beteckningarna U eller E. Beteckningen U avser bristande underhåll och åtgärden ska ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren. Vissa brister och fel betecknas med ett E och avser moderniseringar eller ändringar med hänsyn till gällande skyddsrumsregler och åtgärdandet ersätts av staten. Brist med beteckningen E ska i första hand ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren och ersättning utbetalas från staten enligt fastställd riktprislista när skyddsrummet godkänts.

Godkännandebevis när skyddsrummet är godkänt – vid den första kontrollen eller vid efterkontrollen som görs när samtliga brister åtgärdats utfärdar MSB ett Godkännandebevis.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Spelmansvägen 8, 975 93 Luleå

Telefon

+46 70- 549 65 94

E-post

michael.ohgren@skyddsrum.nu

* Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo.