Skyddsrumprojekt i Luleå

För dig som äger en fastighet med
med skyddsrum

På skyddsrumsprojekt kan vi erbjuda dig som äger en fastighet med skyddsrum all den expertis och hjälp som behövs om ni ska genomföra förändringar i en fastighet med befintligt skyddsrum. Kontakta oss för rådgivning och vidare hjälp.

logo47w.png

Ändringar
i skyddsrum​

Du som äger en fastighet med skyddsrum vill självklart kunna nyttja alla dina lokaler och med vår hjälp expertis ser vi till att skyddsrummet fyller en funktion, även i fredstid.

logo47w.png

Ombyggnad i fastighet
med skyddsrum​

Om det finns ett skyddsrum i din fastighet skall myndigheten MSB ges tillåtelse att yttra sig om de föreslagna åtgärderna. Vi hjälper dig genom hela processen.

logo47w.png

Skyddsrumsprojekt
i hela Sverige​

Som rikstäckande leverantör finns vi där, var dina fastigheter och lokaler än ligger. Kontakta oss och berätta mer om dina behov och utmaningar så hjälper vi dig vidare.

01

Om ni ska genomföra förändringar eller uppdatera skyddsrummet

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att skyddsrummets funktion vidmakthålles. Det är därför viktigt att alla planerade åtgärder i ett skyddsrum godkänns och kontrolleras innan åtgärderna påbörjas. Som fastighetsägare vill man naturligtvis nyttja alla lokaler i sin fastighet och även skyddsrummen ska nyttjas i fredstid. På MSB:s hemsida kan du hitta mer information om vad som förväntas av dig som äger en fastighet med skyddsrum.

Det är fullt möjligt att använda skyddsrum som förråd, tvättstugor, styrketräningsrum etc. bara det görs på ett sätt som inte äventyrar skyddsrumsfunktionen. Ta kontakt med en sakkunnig som har en godkänd utbildning att projektera och godkänna dina idéer. Det är bara en sakkunnig som kan godkänna, kontrollera och intyga att ingrepp i skyddsrum utförts enligt gällande skyddsrumsregler.

Byggprojekt i fastigheter
med skyddsrum

För ett projekt i en byggnad med befintligt skyddsrum skall det upprättas ett skyddsrumsintyg enligt 10 kap. 17 § Plan- och bygglagen. Byggherren skall anlita skyddsrumssakkunnig som upprättar och levererar yttrande till byggherren samt registrerar detta hos MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

02

Kontrollera alltid med MSB

Om skyddsrum finns i byggnaden skall myndigheten MSB ges tillfälle att yttra sig över föreslagna åtgärder. Förutom direkta ingrepp i skyddsrummet kan även om- och tillbyggnader blockera eller försvåra såväl inrymnings- och utrymningsvägar som reservutgångar. En skyddsrumssakkunnig är genom godkännande från MSB behörig att för verkets räkning lämna utlåtanden rörande skyddsrum genom intyg. Det är byggherren för det aktuella projektet som i enlighet med den av byggnadsnämnden beslutade kontrollplanen anlitar en sakkunnig.

03

Vi jobbar med
skyddsrum i hela Sverige​

Vi jobbar med skyddsrum över hela Norrbotten och Västerbotten, men främst i Skellefteå, Kiruna och Luleå med omnejd. Behörigheten som skyddsrumssakkunnig är dock rikstäckande, och behovet av kvalificerade sakkunniga är stort varför uppdragsvolymen i Stockholm och Västerås växer stadigt. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post