Skyddsrumprojekt i Luleå

Planerat underhåll

Vi på skyddsrumsprojekt har gedigen erfarenhet av att designa samt ta fram nya konstruktioner för nya och gamla skyddsrum.  

Underhåll av skyddsrum

Det är många facktermer och benämningar på installationer och ingående delar i ett skyddsrum som kan vara svårt att hålla reda på. För att underlätta för fastighetsägare och entreprenadfirmor har Skyddsrumsprojekt AB gjort ett häfte med de vanligaste ingående delarna i skyddsrum och vad som ska göras vid ett återkommande underhåll.

Ventilationsaggregat med skyddsfilter​

Äldre skyddsrum har filter av typen gas- och dimfilter. Dessa filter, liksom sandfilter, ska bytas ut till nya skyddsfilter som en moderniseringsåtgärd vilket bekostas av staten. Både gas- och dimfilter samt sandfilter noteras som ett fel vid underhållsbesiktningen, men MSB avgör vilka filter som skall bytas enligt statens underhållsplanering.

Skyddsfilter skall förvaras i skyddsrumsförrådet, rättvända enligt påklistrad markering eller obruten förpackning. Skyddsfilter skall alltid förvaras med tätlock fastsatta på över- och undersida.

De äldsta ventilationsaggregaten saknar motor, och om elektriciteten försvinner kan även moderna ventilationsaggregat vevas runt för hand och förse skyddsrummet med uteluft som renas genom filter.
Befintlig motor skall fungera och det ska kontrolleras att den driver fläkten åt rätt håll. Rörliga delar ska smörjas och ventilationsaggregaten ska vara rostskyddsmålade. Luftmängdsmätare skall vara i fungerande skick. Drift- och skötselinstruktion skall förvaras i skyddsrumsförrådet. Jämför bifogad bild.

Dessa anvisningar ger enkla, men tillräckliga, förutsättningar för att bevara skyddsrummen intakta. Kontakta Skyddsrumsprojekt AB för inköp av anvisningar och tillhörande checklista.