Certifikat & Referensprojekt

Med över 30 års erfarenhet av att jobba med olika skyddsrumsprojekt kan vi utan problem kalla oss experter inom området. Vi hjälper er när ni är i behov av att renovera, besikta, utrusta eller bygga skyddsrum. Nedan finner du information om utbildningar, certifikat och referensprojekt 

Civilingenjörsexamen Väg och Vatten – Luleå Tekniska Universitet – 1984

Byggnadsingenjörsexamen – Fyraårigt tekniskt gymnasium – Balderskolan, Skellefteå – 1979

 • IRONCAD-grundutbildning 4 dagar via MS Teams – Juni 2021
 • Uppdateringskurs med tentamen Kontrollansvarig enligt PBL behörighet K (kvalificerad) – certifierad av RISE – 2020
 • MSB Skyddsrumsseminarium om raslaster – Göteborg den 3 april 2019
 • AMA för konstruktörer – 2016
 • Uppdragsledarutbildning NCC Teknik – 2014
 • Kontrollansvarig enligt PBL behörighet K (kvalificerad) – certifierad av SP Sitac – 2011
 • Byggarbetsmiljösamordning BAS-P och BAS-U – 16 tim lärarledd utbildning hos WSP – 2011
 • Kvalitetsansvarig enligt PBL behörighet K (kvalificerad) – certifierad av SP Sitac – 2010
 • Heta Arbeten -Räddningstjänstens kurs med certifiering – 2009
 • BAS – Ny arbetsmiljölag – Seminarium Arbetsmiljöverket – 2009
 • Brandskydd – Seminarium NBC
 • Brandkonsult – 2008
  Ekonomi och redovisning – Grundkurs BL Information – 2008
 • Byggregler AB 04 -Seminarium – 2005
 • Avflyttningsbesiktning -Fastighetsägarna – 2002
 • Entreprenadjuridik – Grundkurs AB 92 – 2001
 • Miljöstatus för byggnader – J & W Inventeringsutbildning – 2001
 • J & W Uppdragsledarutbildning – Jacobson & Widmark – 1996, 2000
 • Sakkunnig skyddsrum SRG 139 – Räddningsverket (MSB) – 1995

2022 Lillsidanskolan Enköping. Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 6 skyddsrum på uppdrag av Enköpings kommun.

2021 Westerlundska Gymnasiet Enköping. Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 1 skyddsrum på uppdrag av PEAB.

2021 Kiruna nya Centrum – Kvarter 67 och 69. Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 8 skyddsrum på uppdrag av HENT.

2022 Kiruna nya Centrum – Kvarter 6. Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 5 skyddsrum på uppdrag av NÅIDEN.

2020 Kiruna nya Centrum – Norra Stråket HD2 Kvarter 24. Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 8 skyddsrum på uppdrag av SERNEKE.

2019-2020 Kiruna nya centrum – Kvarter 7. Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 5 skyddsrum.

2019-2020 Kiruna nya centrum – Kvarter 8. Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 6 skyddsrum

2019-2020 Kiruna nya centrum – Kvarter 9. Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 6 skyddsrum

2019-2020 Kiruna Luossavaara 2 C – Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 1 skyddsrum

2019-2020 Kiruna Luossavaara Bolagshotellet – Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 3 skyddsrum

2019-2020 Södra Källtorp Västerås – Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av 6 skyddsrum

2019-2020 Jordbromalmsskolan Haninge – Skyddsrumssakkunnig vid rivning och nybyggnad av ersättningsskyddsrum

2019-2020 Älta Nacka kommun – Skyddsrumssakkunnig vid rivning och nybyggnad av ersättningsskyddsrum

2020- pågående BRF Ribbyberg Västerhaninge, Haninge kommun – Skyddsrumssakkunnig vid stamrenovering av 6 skyddsrum

2020-pågående Tunnelbana A Solna – Skyddsrumssakkunnig

2018-2020 > 300 projekt STOCKHOLM: Tillsyn och intyg gällande åtgärder med anledning av anmärkningar vid myndighetsbesiktning som kräver kontroll av kvalificerad skyddsrumssakkunnig.

2017-2020 Nybyggnad av Luleå Brandstation.

Luleå nya brandstation för Räddningstjänsten och Ambulansverksamheten – uppdragsansvarig KONSTRUKTION

Ny ledningscentral för SOS Alarm – Anläggningskontroll före gjutning.

Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av skyddsrum

Tor 4 Kalix Kalix Sjukhus Skolgatan 1
TB74 186 139 Region Norrbotten Ombyggnad SR 9:21 Yttrande (ingen påverkan)
Staget 8 Luleå Alcatraz Spantgatan 12 A
TB74 Lejontassen Fastighets AB Om- och tillbyggnad Återställning nyregistrerat skyddsrum
Seminariet 1 Luleå Seminaret Rektorsgatan 36
NSKR 190 Avarus c/o Nåiden Bygg Ombyggnad till bostäder SR 9.21 Upprustning till godkänt skick
Forellen 6 Luleå Affärshus Storgatan 44 ASKR 73 55 Fastighetsförvaltning Norr Theresa G Reparation golvbrunn SR 9:21 Byte golvbrunn och Intyg enligt SR 9:23
Torpgärdan 4:41 Boden Kontorshus Slipvägen 7 TB78 120 91 Bodens Energi AB Nytt rostfritt avlopp SR 9:21 Nytt avlopp och Intyg enligt SR 9:23

Gjutaren 1 Luleå Bostadshus Spränggatan 29 
ASKR 32 24 Swebor Fastigheter Statuskontroll vid försäljning SR 9:21 Checklista statuskontroll och yttrande
Sigun 9 Boden Fristående kvarterslokal Lilla Nygatan 12 
TB 78 60 45 HSB Brf Oden i Boden Statuskontroll SR 9:21 Checklista statuskontroll och yttrande
Björkskatan 1:504 Luleå Sporthall Björkskataskolan Väderleden 23-25 
TB74 200 150 Luleå kommun Om- och tillbyggnad SR 9:21 Yttrande (ingen påverkan)
Älgkon 6 Jönköping Ljungarumsskolan Värnamovägen 1
NSKR 200 150 Jönköpings kommun Om- och tillbyggnad Matsal SR 5:34 Nya avloppsrör SR 9:23 Intyg
Snöbollen 1 Skellefteå Morö backe skola Höjdgatan 10
 TB74 59 44 Skellefteå kommun Om- och tillbyggnad SR 9:21 Anvisningar SP4x2 och SR 9:23 Intyg
Ringaren 8 Skellefteå Kaplanskolan Skolvägen 2 TB 78 120 90 Skellefteå kommun Om- och tillbyggnad SR 9:21 Ny skyddsdörr mm 9:23 Intyg
Boden 57:8 Boden Stabsbyggnad 051 Marketenterivägen 
NSKR 132 99 Fortifikationsverket Ombyggnad SR 5:34 Ny fredsventilation
Tjädern 16 Luleå Frimurarlogen Skeppsbrogatan 22
NSKR 164 123 S:t Johanneslogen Ultima Thule Ombyggnad SR 9:3 Avvecklingsansökan och statusbesiktning
Kajan16 Luleå O´Learys Sportbar Sandviksgatan 26
TB74 167 125 David Nilsson Fastigheter AB Ombyggnad SR 9:21 Yttrande (ingen påverkan)
Sunderbyn 67:114 Luleå Hemängsskolan Hemängsvägen 54
TB74 200 150 Luleå kommun Om- och tillbyggnad SR 9:21 Yttrande (ingen påverkan)
Banarbetaren 13 Luleå Hyreshus Ringgatan 13 A
S7 27 21 Banarbetaren i Luleå AB Ombyggnad SR 9:3 Avvecklingsansökan och statusbesiktning
Signaturen 10 Stockholm Enfamiljshus Sollerövägen 1 
SR 30 25 Jan Söderström Ombyggnad SR 9:3 Avvecklingsansökan
Tor 2 Kalix Flerbostadshus Valhallavägen 67
G NSKR 100 102 HSB Brf Furuheden Kabelgenomföring SR 9:21 Yttrande och SR 9:23 Intyg
Gersen 4 Luleå Flerbostadshus Sandviksgatan 66 A
ASKR 54 42 Galären i Luleå AB Totalrenovering SR 9:21 Rörgenomföring + igensättning stålplåtar
Läkaren 2 Piteå Strömbackaskolan Lasarettsvägen 2
NSKR 200 150 Piteå kommun Utredning spinningsal SR 9:21 Håltagning SP4x4 enligt T09-103:1
Mjölner 32 Luleå Corvara Föreningsgatan 5
NSKR 27 28 NP3 Fastigheter MSB underhållsbesiktning Åtgärdande av anmärkningar
Skotet 1 Luleå ABB Banvägen 11
TB74 165 124 NP3 Fastigheter MSB underhållsbesiktning Åtgärdande av anmärkningar
Skotet 1 Luleå BTC Spantgatan 20
NSKR 40 30 NP3 Fastigheter MSB underhållsbesiktning Åtgärdande av anmärkningar
Räfsan 5 Luleå Lagerhotell (Cramo 2011) Björkskataleden 106 B
NSKR 55 41 Lejontassen c/o Galären Ombyggnad Renovering 2017 (tunnel med stigschakt 2011)
Kåren 13 Luleå Garage enbostadshus Kvartersmästargatan 15
TB78 60 45 Anders Simu MSB underhållsbesiktning Åtgärdande av anmärkningar

Porsön 1:405 Luleå LTU Hus A Regnbågsallén 2-4
TB 74 240 180 Akademiska Hus Ombyggnad SR 5:34 Nya avloppsrör mm Intyg SR 9:23
Mjölkudden 3:12 Luleå Sextanten Hus 6 Mjölkuddsvägen 107-111
NSKR 300 225 Lulebo AB Renovering badrum SR 5:34 Nya avloppsrör SR 9:23 Intyg
Höken 6 Skellefteå Nordvestor Strandgatan 25
NSKR 34 26 Nordvestor Fastigheter AB Rivning av byggnad SR 9:3 Avveckling + intyg
Gymnasiet 1 Skellefteå Anderstorpsskolan Gymnasievägen 5
TB 74 180 Skellefteå kommun Ombyggnad SR 9:21 Yttrande med anvisningar
Valrossen 7 Luleå Landstingshuset Robertsviksgaytan 7
NSKR 150 113 Landstingsfastigheter Ombyggnad SR 9:21 Rörgenomföring
Järnvägen 100:4 Luleå Godsterminalen Sundsbacken 10
NSKR 73 52 Jernhusen Fastigheter Rivning av byggnad SR 9:3 Avveckling + intyg
Skotet 8 Luleå Hus B hyresgäst MM Spantgatan 14
NSKR 60 44 NP3 Fastigheter Om- och tillbyggnad SR 9:21 Förstärkt utrymningsväg och luftintag
Läkaren 1 Piteå Piteå Älvdals sjukhus Lasarettsvägen 14
TB 78 120 100 Landstingsfastigheter Ombyggnad SR 9:21 Kabelgenomföring T21-104
Jägarskolan 8:5 Kiruna Bostadshus Hus A Kaserngatan 16
SR 15 120 LKAB Fastigheter AB Nybyggnad Kontroll projektering och bygg
Jägarskolan 8:5 Kiruna Bostadshus Hus B Kaserngatan 18
SR 15 120 LKAB Fastigheter AB Nybyggnad Kontroll projektering och bygg

UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 10 skyddsrum i KIRUNA på uppdrag av MSB

BALDER 10 SKELLEFTEÅ Balderskolan
Anvisningar och intyg för nytt uteluftintag vid om- och tillbyggnad
TVÄTTSTUGAN 9 KIRUNA
Skyddsrumssakkunnig vid totalrenovering av flerbostadshus på Ripvägen
KONSULENTEN 6 LULEÅ
Furuparksskolan – Anvisningar för rörgenomföringar vid ombyggnad av Hus F
JÄGARSKOLAN KIRUNA
Skyddsrumssakkunnig vid nybyggnad av två skyddsrum
VARGEN 4 LULEÅ
Åtgärder efter besiktning av skyddsrum
FLUNDRAN 7 LULEÅ
Åtgärder efter besiktning av skyddsrum
HÄGERN 3 ÄLVSBYN
Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
HÖKEN 6 SKELLEFTEÅ
Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
ÖRNEN 20 KALIX
Åtgärder efter besiktning av skyddsrum
BOJAN 1 HAPARANDA
Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
ROSVIK 51:1
Skyddsrumsakkunnig vid ombyggnad Rosviksskolan
HUMLAN 6 LULEÅ
Skyddsrumsakkunnig vid ombyggnad för NCC
STORA ÖRNEN 16 PITEÅ
Skyddsrumsakkunnig vid om- och tillbyggnad av hotell
PITHOLM 1:24 PITEÅ
Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL BODEN 58:22
Nybyggnad av enfamiljshus
MÅTTSUND 8:25 – Nybyggnad av enfamiljshus

BERGNÄSET 2:273 – BRF Flyget
Avveckling och demontering av skyddsrum
KAJAN 18 LULEÅ
Lantmannahuset – Avvecklingsansökan och besiktning
SUNDERBYN 67:592 LULEÅ
Sunderby Sjukhus BY122 – Nybyggnad patienthotell vid BY102
BERGNÄSET 2:273 LULEÅ
BRF Bostadshus – Anvisningar vid bostadsanpassning intill skyddsrum
FÄRJAN 2 HAPARANDA – Polishuset
Avvecklingsbesiktning och intyg
ÖRNÄSET 10:20 LULEÅ – Rödkallens Trygghetsboende
Anvisningar och intyg nytt avloppsrör i skyddsrum
PORSÖN 1:405 LULEÅ – Luleå Tekniska Universitet Hus A – Anvisningar vid ombyggnad
RÅTTAN 18 LULEÅ – Vetenskapens Hus (G:a Posten) – Anvisningar vid ombyggnad
TVÄTTSTUGAN 9 KIRUNA
Ombyggnad av kallställt bostadshus med befintligt skyddsrum
SVARTBYN 1:366 BODEN
Ombyggnad av förskola till bostäder i befintliga skyddsrum
STADSÖN 2:135 GAMMELSTAD
Om- och tillbyggnad (Etapp 2) av flerbostadshus med befintliga skyddsrum
NYTORGET UMEÅ  Länsstyrelsen i Västerbotten
Ombyggnad i kontorshus med befintliga skyddsrum
LÄRAREN 1 UMEÅ – Hovrätten i Övre Norrland
Ombyggnad i kontorshus med befintligt skyddsrum
ALHEM 1 SKELLEFTEÅ – Alhemsskolan
Avvecklingsbesiktning vid rivning
LEKATTEN 12 SKELLEFTEÅ
Citykompaniet – Installationsanvisningar av ny skyddsdörr i befintligt skyddsrum
KOSKULLSSKULLE 2:84 GÄLLIVARE
Enfamiljshus med skyddsrum i garage – Avvecklingsbesiktning och intyg
VÄNDSKIVAN 5 LULEÅ
Ombyggnad av industrihus med befintligt skyddsrum
IBISEN 16 LULEÅ
HSB Norr Regonkontor – Ombyggnad i kontorshus med befintligt skyddsrum
VAPENSMEDEN 5 LULEÅ – Enfamiljshus med skyddsrum – Avvecklingsbesiktning och intyg
SIKEN 7 LULEÅ – Folksamhuset – Anvisningar för installation av fettavskiljare intill skyddsrum

KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL – 2014
BJÖRSBYN 1:171 LULEÅ – Nybyggnad av enfamiljshus
SUNDERBYN 26:51 LULEÅ – Nybyggnad av enfamiljshus
BJÖRSBYN 1:156 LULEÅ – Nybyggnad av enfamiljshus
BENSBYN 2:107 LULEÅ – Nybyggnad av enfamiljshus
STORSEGLET 5 LULEÅ – Om- och tillbyggnad enfamiljshus
HERMELINEN 14 LULEÅ – Utbyte av personhiss i bostadshus

UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 10 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB (Etapp 1 Luleå)
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB (Etapp 2 Luleå)
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB (Etapp 3 Luleå)

ÖSTERMALM 6:16 LULEÅ – Trafikverket
Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
SUNDERBY SJUKHUS
Sakkunnigintyg skyddsrum vid ombyggnad BY 106 Angiolab
SVEABORG 8 SKELLEFTEÅ
Flerbostadshus – Åtgärdsprogram brand- och rökskadat skyddsrum
ALDEBARAN 16 SKELLEFTEÅ
Flerbostdshus – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
IDUN 7 SKELLEFTEÅ – Vintergatan galleria
Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HÖDER 7 UMEÅ
Ansökan om avveckling av skyddsrum i f.d. Televerksbyggnad
BOJAN 2 HAPARANDA
Kriminalvårdsanstalten – Ansökan om avveckling av skyddsrum

LINGONET 3 HAPARANDA – Garage enbostadshus – Avvecklingsbesiktning
SVALAN 1 BODEN – Rivning av affärshus inför nybygge – Avvecklingsbesiktning
TRASTEN 14 LULEÅ – Kontorshus – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HÖKEN 8 SKELLEFTEÅ – Äldreboende – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
MOTVIKTEN 3 SKELLEFTEÅ – Industrihus – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HJORTEN 5 SKELLEFTEÅ – Galleria Arkaden – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ALHEM 1 SKELLEFTEÅ – Alhemsskolan – Ansökan om avveckling av skyddsrum vid rivning av byggnad
STADSÖN 14:7 PITEÅ – Annelundsgården – Intyg med skyddsrumsstatus vid ägarbyte
KONSULENTEN 6 LULEÅ – Furuparksskolan – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
PORSÖN 1:405 LULEÅ – Luleå Tekniska Universitet Hus A – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
PORSÖN 1:405 LULEÅ – Luleå Tekniska Universitet Hus D – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
RÅTTAN 18 LULEÅ – G:a Posthuset – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
STADSÖN 2:135 GAMMELSTAD – Lulebo Punktvägen 1 och 3 – Ansökan om avveckling av skyddsrum vid påbyggnad
STORHEDEN 1:48 LULEÅ – Luleå Renhållning – Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
TJÄDERN 19 LULEÅ – Quality Hotel – Upprättande av iordningsställanderitning av skyddsrum
VARGEN 4 LULEÅ – Galärens bostadshus – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ÖRNÄSET 10:20 LULEÅ – Rödkallens Trygghetsboende – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HÄGGEN 3 PITEÅ – RAWI Affärshus – Ansökan om avveckling av skyddsrum vid rivning av fastighet
PORJUS 1:91 JOKKMOKK – Porjus skola – Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
LODJURET 12 KALIX – Flerbostadshus – Anvisningar vid åtgärdande av besiktningsanmärkningar
BODEN 57:8 Stabsbyggnad Bodens Garnison- Stjärnhuset – Sakkunnigintyg vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
SVARTBYN 1:124 BODEN – Torpgärdsskolan – Anvisningar vid åtgärdande av besiktningsanmärkningar
HAREN 10 SKELLEFTEÅ – Arkaden galleria – Sakkunnigintyg vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum

KONTROLLANSVARIG ENL PBL – 2013
ÖSTERMALM 6:16 LULEÅ- Om- och tillbyggnad Trafikverket (klart 2013)
BRÄNDÖN 17:8 LULEÅ – Nybyggnad av fritidshus
LIKSKÄR SANDÖN 7:1 LULEÅ – Nybyggnad av fritidshus
REVISORN 13 LULEÅ -Ombyggnad bostadslägenhet
RÅNEÅ 67:3 LULEÅ – Nybyggnad av enfamiljshus
BENSBYN 10:14 LULEÅ – Nybyggnad av fritidshus
HARADS 8:90 BODEN – Nybyggnad av fritidshus
BERGNÄSET 2:242 LULEÅ – Om- och tillbyggnad av enfamiljshus
TRANSPORTÖREN 4 LULEÅ – Nybyggnad av enfamiljshus
MOCKTRÄSK 1:3 BODEN – Nybyggnad av enfamiljshus
ERIKSBERG 1:8 – Nybyggnad av fritidshus
AVAN 24:7 LULEÅ – Om- och tillbyggnad av klubbstuga Avans SK
SUNDERBYN 26:51 – Nybyggnad av enfamiljshus
BIET (FD KUNGSFÅGELN) LULEÅ – Byte av hiss i kontorshus

BODEN 52:2 – Centralskolan – Sakkunnigintyg vid rivning av byggnad och avveckling av skyddsrum
BIET 1 LULEÅ – Länsstyrelsen – Sakkunnigintyg installation nya luftintag och skyddsfilter i skyddsrum
OPERATÖREN 3 SKELLEFTEÅ – Coop Forum – Sakkunnigintyg kabel- och rörgenomföringar
LÄKAREN 1 KIRUNA – Ansökan om avveckling av skyddsrum < 20 m2
ÄLGEN 1 KIRUNA – Sameskolan – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
VERDANDI 1 LULEÅ – Industrihus – Avvecklingsbesiktning av skyddsrum i fastighet med vattenskada
ASPEN 16 BODEN – Swedbank – Skyddsrumsintyg vid ombyggnad av gatunivå

UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB (efterbesiktningar hösten 2012)
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i KIRUNA på uppdrag av MSB (efterbesiktningar hösten 2012)

SUNDERBY SJUKHUS – Tillsyn och sakkunnigintyg av 15 skyddsrum på Sundery Sjukhus
KONTROLLANSVARIG ENL PBL – Trafikverkets Regionkontor Östermalm 6:16 Luleå (pågående 2012)
KONTROLLANSVARIG ENL PBL – Tillbyggnad kontor Bodens Energi AB – Boden 57:12
SKYDDSRUMSPROJEKT – 2012
SÄVAST 10:97 – Avvecklingsbesiktning av skyddsrum
NORRMEJERIER LULEÅ – Avvecklingsbesiktning av skyddsrum vid Norrmejerier på Bergnäset
BODEN 52:2 – Centralskolan – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
BILEN 22 LULEÅ – ICA Kvantum – Åtgärder efter besiktning av skyddsrum
RESEDAN 7-8 LULEÅ – Åtgärdande av anmärkningar efter kontrollbesiktning
SVANEN 4 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HERTSÖN 11:749 – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HACKSPETTEN 25 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
BÄVERN 1 LULEÅ – Pontus Simhall – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
BILEN 25 LULEÅ – GoodTech – Åtgärdsprogram vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
TJUREN 1 LULEÅ – Charlottendals förskola – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
RUTVIK 10:24 LULEÅ – Rutviksskolan – Åtgärdsprogram vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
TOR 3 SKELLEFTEÅ – SKEBO – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
KRAFTEN 11 UMEÅ – Bostadsföreningen HEDE – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
LAVSKRIKAN 6 OCH 7 UMEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
MJÄRDEN 1 HAPARANDA – Tullstationen E4 – Ansökan om avveckling – Avvecklingsåtgärder och slutintyg
BILEN 22 LULEÅ – ICA Kvantum – Besiktning och åtgärdande av skyddsrum
STORHEDEN 1:102 LULEÅ – Clas Ohlson – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
FORELLEN 9 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum

UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 7 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB

KONTROLLANSVARIG ENL PBL – Rivning tankstation Bävern 3 Boden
KONTROLLANSVARIG ENL PBL – Nybyggnad sandmagasin vid snötipp Björsbyn 5:18 Luleå

NORRVIDDEN LULEÅ – Besiktning av 13 skyddsrum vid försäljning av fastighetsbestånd
NORRHAMMARSKOLAN – UTSIKTEN 21 SKELLEFTEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
STADSLIDEN 6:6 – AKADEMISKA HUS UMEÅ – Sakkunnigintyg rör- och kabelgenomföring
NOTVIKEN 100:1 LULEÅ – Sakkunnigintyg för avveckling vid rivning av byggnad
ÖSTERMALMSSKOLAN – UVEN 18 UMEÅ – Sakkunnigintyg kabelgenomföringar
RAKETSKOLAN – FORSKAREN 1, KIRUNA – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
RÄFSAN 5 LULEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
CEDERN 17 BODEN – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
UGGLAN 4 BODEN – Sakkunnigintyg rörgenomföring
SPARVEN 1 BODEN – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HJÄRPEN 4 UMEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
FABRIKEN 1 SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid produktionsavveckling
BODENS KOMMUN – Underhållsplanering skyddsrum
NEJLIKAN 17 LULEÅ – Sakkunnigintyg stambyte
HUGIN 4 UMEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
LÄRKAN 10 SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid avveckling av verksamhetsskydd
NEPTUNUS 5 SUNDSVALL – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
FJÄLLRIPAN 1 UMEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
JUNIBACKEN 35 SKELLEFTEÅ – Anvisningar för installation luftvärmepump i skyddsrum
SUNDSGÅRDEN 1 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
SVARTÖN 18:20 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
CENTRALSKOLAN BODEN 52:2 – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
VOLVO LASTVAGNAR BÖLEÅ 1:77 – Ansökan om avveckling vid rivning av byggnad

UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 30 skyddsrum i LULEÅ på uppdrag av MSB
AUGUSTBO 15 UMEÅ – Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
BRUNNSGÅRDEN 9 SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
REMODUL, LYCKSELE – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
LOGEN 11 UMEÅ – Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
SVANEN 2 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
EKEN 8 SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
TURISTEN 7 LULEÅ – Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
KALLKÄLLAN 8 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
DANSENS HUS – STADSÖN 9:3 PITEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
NORRHAMMARSKOLAN – UTSIKTEN 21 SKELLEFTEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
RIKSBYGGENS BRF – MYNTET SKELLEFTEÅ – Åtgärdsprogram efter besiktning
LANDSTINGSHUSET – VALROSSEN 7 LULEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
LULEBO AB, LULEÅ – Anvisningar och checklista för planerat underhåll av skyddsrum
HÄGERN 11 LULEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
REPARATÖREN 4 UMEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
PELIKANEN 12 LULEÅ – Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
STORHEDEN 1:24 LULEÅ – Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
KONSULENTEN 7 – ÖSTERGATAN 20, LULEÅ – Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
MATARENGI 47:8 – HEMVÄRNSGATAN 11, ÖVERTORNEÅ – Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
BOCKEN 8 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
HARREN 16 LULEÅ – Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
BERGNÄSET 2:52 LULEÅ – Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning
BÖLEÄNGSSKOLAN – SPARRISEN 30, UMEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
STORSJÖSKOLAN – HOLMSUND 2:48, UMEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
PRÄSTKRAGEN 18 SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
SÖMMERSKAN 3 SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
LÄKAREN 2 SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i skyddsrum
RAKETSKOLAN – FORSKAREN 1, KIRUNA – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
ÖJEBYN 120:2 – BETONGMÄSTARNA PITEÅ – Åtgärdsprogram efter underhållsbesiktning

2009
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 19 skyddsrum i PITEÅ på uppdrag av MSB
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 17 skyddsrum i ÖVERTORNEÅ på uppdrag av MSB
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 11 skyddsrum i ÖVERKALIX på uppdrag av MSB
KOLBÄCKSSKOLAN, UMEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
STADSÖN 2:135 LULEÅ – Sakkunnig vid åtgärdande av skyddsrum
SILVERTALLEN, SKELLEFTEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
REMODUL, LYCKSELE – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
O´LEARYS SPORTSBAR, UMEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
AB JOKKMOKKSHUS – Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
HSB NORR, LULEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
SKELLEFTEÅ KRAFT – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
VÄRDSHUSET 16 KALIX – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
MALMBERGSHUS 10 MALMBERGET – Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum

2008
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 30 skyddsrum i PITEÅ på uppdrag av Räddningsverket
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 17 skyddsrum i ÖVERTORNEÅ på uppdrag av Räddningsverket
URSVIKSSKOLAN, SKELLEFTEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
ANDEN 10 HAPARANDA – Besiktning av översvämmat skyddsrum
NÄKTERGALEN 7 GÄLLIVARE – Sakkunnigintyg vid åtgärd i skyddsrum
KALIX GALLERIA – Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
HEIMDALL 12 SKELLEFTEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
KAROSSEN 4 SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ORREN 10 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HERTSÖN 12:130 LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
SIRIUS 16 SKELLEFTEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
ODIN 12 UMEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
STORMHATTEN 3 LYCKSELE – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
LIDGÄRDET 3, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
STADSHUSET, PITEÅ – Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
DUVKULLAN 6, MALMBERGET – Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
YXAN 2, LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ASK 41, SKELLEFTEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
ÖRNEN 14, SKELLEFTEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
VARGEN 2, SKELLEFTEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
SAMARITEN 3, GÄLLIVARE – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
KAPLANSBORD 1:4, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ALDEBARAN 16, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
RÄVEN 20, LULEÅ – Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
JÄRNET 1 SAMT HÖKEN 3 OCH 4, GÄLLIVARE – Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
PORJUS SKOLA, JOKKMOKK – Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
FORELLEN 9, LULEÅ – Sakkunnig vid åtgärd i skyddsrum
KOLBÄCKSSKOLAN, UMEÅ – Sakkunnig vid ombyggnad av fastighet med skyddsrum
HALLEN 9, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum

2007
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i KALIX på uppdrag av Räddningsverket
BUTIKEN 3, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
GETEN 9, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg gällande ombyggnad av butikslokal
TALLEN 14, SKELLEFTEÅ – Skyddsrumssakkunnig vid renovering av vattenskada
TORPGÄRDAN 2:66, BODEN – Skyddsrumsbesiktning vid försäljning av fastighet
HAREN 10, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg gällande ombyggnad av butikslokal
NJORD 15, BODEN – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
ANDERSTORPSGÅRDEN 3, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
SAGA 3, UMEÅ – Skyddsrumssakkunnig vid ombyggnad i skyddsrum
KUNGSFÅGELN 5, LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
EMBLA 20, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HEMÄNGSSKOLAN, LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
LINDEN 5-6, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum
HARREN 14, LULEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad i fastighet med skyddsrum

2006/07
UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR av 15 skyddsrum i BODEN på uppdrag av Räddningsverket

2006
HEIMDALL 12, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg vid ombyggnad till flerbostadshus
ODEN 9, SKELLEFTEÅ – Skyddsrumssakkunnig vid renovering av vattenskada
ORKESTERN 6, SKELLEFTEÅ – Sakkunnigintyg Klockarhöjdens servicehus

2005
BERGNÄSET 1:434, LULEÅ – Skyddsrumssakkunnig
——————————————————————————————

2000
SSAB LULEÅ
Nybyggnad av masugn M3
– Filterhus vid Blåsmaskinanläggning
– Fältverkstad
– Traversbanor i stålverket

1999
BOLIDEN RÖNNSKÄR R+200
Nybyggnad av kopparsmältverk
– Elektrolysverk
– Flashugnsbyggnad
1998
TOULLUVAARA SKOLA OCH KYRKA, KIRUNA
Skyddsrumssakkunnig
FÖNSTERFABRIK, KALIX
Skyddsrumssakkunnig
BROGÅRDEN, LULEÅ GYMNASIEBY
Skyddsrumssakkunnig
ÄLDREBOENDE MALMUDDEN, LULEÅ
Skyddsrumssakkunnig
BRO ÖVER GC-VÄG Å VÄG 97, SÖDRA SUNDERBYN
Konstruktionsberäkningar vägbro BD 1848
BRO FÖR MOTIONSSPÅR Å VÄG E4, SÖDERHAMN
Konstruktionsberäkningar vägport X 924
BRO ÖVER GC-VÄG Å HOLMSUNDSVÄGEN, UMEÅ
Konstruktionsberäkningar vägbro AC 1695
LKAB KIRUNA
Traversutredning
BRO ÖVER KVARNBÄCKEN
Konstruktionsberäkningar vägbro BD 1851
KV. PAPEGOJAN, VÄSTERÅS
Nybyggnad av studentbostäder
LÄNSSTYRELSEN HUS E
Nybyggnad av hörsal Björnidet
1997
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET HUS A
Skyddsrumssakkunnig
BRO ÖVER KUIVOBÄCKEN m.fl.
Konstruktionsberäkningar för fyra st järnvägsbroar
BRO ÖVER TRÄSKBÄCKEN m.fl.
Konstruktionsberäkningar för tre st järnvägsbroar
BROAR ÖVER DJUPÅN
Konstruktionsberäkningar vägbroar Z 1068 och Z 1069
SSAB LULEÅ
Nybyggnad av Kolinjektion
BRO ÖVER STAVERSÅN
Konstruktionsberäkningar vägbro Z 1070
KV. BROMSAREN NR 6, KIRUNA
Skyddsrumssakkunnig
1996
SUNDERBY SJUKHUS
Nybyggnad av länssjukhus
ÄLDREBOENDE KALLKÄLLAN, LULEÅ
Skyddsrumssakkunnig
ÄLVSBYHUS
Sakkunnighetsintyg
GYMNASIESKOLA ÖVERTORNEÅ
Skyddsrumssakkunnig
SÄVAST 8:238
Skyddsrumssakkunnig
PLANNJA LULEÅ
Ny stomme för plåtlyft
BIOENERGI LULEÅ
Nybyggnad av biopelletsverk
KV. HASPELN NR 4, KIRUNA
Skyddsrumssakkunnig
BRO ÖVER KULTRAN
Konstruktionsberäkningar vägbro AC 1673

1995 1994
SSAB LULEÅ
– Lossningsanläggning för pellets
– Förstärkning av befintlig 60 m stålskorsten

LKAB LULEÅ
Lossningsanläggning för pellets
NACKA STRAND, STOCKHOLM
Ombyggnad industrihus
1993
LKAB KIRUNA
Nybyggnad av Pelletsverk KK3
PLANNJA PLÅTMANUFAKTUR
Dim. av kranbanor för 2×12 ton travers
1992 – 1991
KV BYGGET, SKELLEFTEÅ
Nybyggnad av bostadsområde
KÅRHUSET, SKELLEFTEÅ
Nybyggnad av restaurang och bibliotek
1990 – 1989 ASSI PITEÅ
Dim. av kranbanor för 70 ton travers
BOLIDEN AITIK
Dim. av kranbanor för 8 ton travers
SHOPPING LULEÅ
Påbyggnad lägenheter
NACKA STRAND, STOCKHOLM
Nybyggnad av kontorshus
PARKERINGSHUS GÖTEBORG
Nybyggnad av parkeringshus i stål
KV SPRIDAREN LULEÅ
Nybyggnad av industrihus
1988
SSAB LULEÅ
Nybyggnad av stränggjutningsanläggning, Sträng 5
HÖGSKOLAN HUS E LULEÅ
Tillbyggnad
KV IBISEN NR 16, LULEÅ
Nybyggnad av kontorshus
1987
KÅRHUSET HÖGSKOLAN LULEÅ
Restaurang och bostäder
1985 – 1986
CENTEK LULEÅ
Kontorslokaler
KV GÖSEN LULEÅ
Nybyggnad bostäder

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post