Skyddsrumprojekt i Luleå

Din expert på skyddsrum

Certifierad skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet. Vi hjälper
er när ni är i behov av att renovera, besikta, utrusta eller bygga skyddsrum.

Säkra skyddsrum för den
svenska befolkningen

Sveriges skyddsrum har byggts för att skydda befolkningen vid krig. Skyddsrummen är även ett gott skydd vid en kärnkraftsolycka, gasutsläpp, giftig rök, aska eller klimatkatastrofer. På skyddsrumsprojekt erbjuder vi dig en fullservicelösning när det handlar om hållbara och långsiktiga projekt. Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare hjälp med dina frågor.

Besiktning av skyddsrum

Ett skyddsrum ska kontrolleras genom återkommande besiktning c:a var tionde år. Från och med den 1 januari 2009 är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som ansvarar för att kontrollen utförs. MSB har avtal med certifierade kontrollanter och sakkunniga som utför denna kontroll. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att funktionen som skyddsrum är säkerställd.

Fastighet med skyddsrum

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att skyddsrummets funktion vidmakthålles. Det är därför viktigt att alla planerade åtgärder i ett skyddsrum godkänns och kontrolleras innan åtgärderna påbörjas. Som fastighetsägare vill man naturligtvis nyttja alla lokaler i sin fastighet och även skyddsrummen ska nyttjas i fredstid.

Skyddsrumsprojekt Luleå erbjuder allt från konstruktion och design till underhållsbesiktningar
av skyddsrum

Planerat underhåll

Det är många facktermer och benämningar på installationer och ingående delar i ett skyddsrum som kan vara svårt att hålla reda på. För att underlätta för fastighetsägare och entreprenadfirmor har Skyddsrumsprojekt AB gjort ett häfte med de vanligaste ingående delarna i skyddsrum och vad som ska göras vid ett återkommande underhåll.

Konstruktion & Design

Vid ansökan om bygglov kan staten utfärda ett skyddsrumsbesked om att fastighetsägaren ska anlägga ett skyddsrum i nybygget. Utformning och inredning av skyddsrum ska uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15.
Vissa områden i kommunen är så kallade skyddsrumsområden, områden som kan antas bli särskilt utsatta för verkningar av stridsmedel. Om skyddsrumsområdet innehar en hög befolkningstäthet benämns det som prioriterat skyddsrumsområde.

Avveckling av skyddsrum

Ett skyddsrum kan genom ett särskilt beslut från MSB upphöra att vara skyddsrum om det finns särskilda skäl för detta. Om ägaren avser att ändra byggnadens användning på ett så omfattande sätt att skyddsrumsfunktionen utgör ett hinder för detta kan han ansöka om att skyddsrummet avvecklas.

Har du några frågor
eller vill du veta mer?

Hör av dig till oss så ska vi hjälpa dig
på bästa sätt!