Skyddsrumprojekt i Luleå

01

Det är livsviktigt
att underhålla skyddsrummen

Det är många facktermer och benämningar på installationer och ingående delar i ett skyddsrum som kan vara svårt att hålla reda på. För att underlätta för fastighetsägare och entreprenadfirmor har vi tagit fram ett häfte med de vanligaste ingående delarna i skyddsrum och vad som ska göras vid ett återkommande underhåll. För mer information om regler och bestämmelser kan du besöka MSB:s hemsida.

02

Anvisningar gällande underhåll

Skyddsfilter skall förvaras i skyddsrumsförrådet, rättvända enligt påklistrad markering eller obruten förpackning. Skyddsfilter skall alltid förvaras med tätlock fastsatta på över- och undersida.

De äldsta ventilationsaggregaten saknar motor, och om elektriciteten försvinner kan även moderna ventilationsaggregat vevas runt för hand och förse skyddsrummet med uteluft som renas genom filter.
Befintlig motor skall fungera och det ska kontrolleras att den driver fläkten åt rätt håll. Rörliga delar ska smörjas och ventilationsaggregaten ska vara rostskyddsmålade. Luftmängdsmätare skall vara i fungerande skick. Drift- och skötselinstruktion skall förvaras i skyddsrumsförrådet. Jämför bifogad bild.

Dessa anvisningar ger enkla, men tillräckliga, förutsättningar för att bevara skyddsrummen intakta.

Kontakta oss för inköp av anvisningar och tillhörande checklista.

03

Ventilationsaggregat
med skyddsfilter

Äldre skyddsrum har filter av typen gas- och dimfilter. Dessa filter, liksom sandfilter, ska bytas ut till nya skyddsfilter som en moderniseringsåtgärd vilket bekostas av staten. Både gas- och dimfilter samt sandfilter noteras som ett fel vid underhållsbesiktningen, men MSB avgör vilka filter som skall bytas enligt statens underhållsplanering. Kontakta oss för att få hjälp med ansökan och besiktning.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post